دانلود مقاله طراحی صنعتی رنده دستی

دانلود مقاله طراحی صنعتی رنده دستی
دانلود مقاله طراحی صنعتی رنده دستی

دانلود-مقاله-طراحی-صنعتی-رنده-دستی

طراحی صنعتی رنده دستی

فهرست مطالب

تاريخچه 4
انواع ابزار دستی: 10
آنالیز رابطه اجتماعی: 12
2. پروسه استفاده : 12
افراد مرتبط با محصول : 12
ارگونومي و ايمني در طراحي 14
آسيب هاي اسكلتي * عضلاني : 15
مچ و دست 17
علم حركت شناسي : 19
حركت هاي انگشت شست : 25
اهرمها 27
اهرم نوع اول 28
اهرم نوع سوم 29
اهرم ها در دست و بازو : 
30
خلاصه 31
گستره ارگونومي : 34
علم ارگونومي در طراحي : 35
طراحي ارگونوميك ابزار دستي : 37
بررسی نمونه های موجود 41
رنده ایفلی: 51
رنده ایفلی دسته دار: 52
آنالیز گشتالت: 53
نقد وضع موجود: 54
آنالیز بازار: 55
آنالیز رابطه سیستماتیک : 60
آنالیز عملکرد: 61
آنالیز فنی: 62
آماده سازی: 62
تاريخچه
ابزار وسيله اي است كه براي تغيير مواد خام  در راستاي كاربرد آنها به كار گرفته مي شود . يكي از متمايزترين خصوصيات انسان ، توانايي وي در شكل دادن و به شكل در آوردن جهان فيزيكي اطراف است .
استفاده از ابزارها انسان را از يك موجود گياهخوار بي خطر به يك موجود همه چيز خوار و درنده كه مي تواند همه چيز را مورد استفاده دهد تبديل نموده است .
برخي حيوانات از چوب و سنگ جهت انجام يك كار استفاده مي كنند  اما توانايي ساختن و كاربرد ابزارها يكي از تفاوت هاي مشخص بين انسان و حيوان است. انسانها اشياء را خلق مي كنند و اين براي توسعه فرهنگ و فنناوري امري ضروري است .
در طول زمان ،  انسانها آموخته اند كه شغل ها ي خاصي را مي توان با استفاده از ابزارها سريع تر و كارآمد تر انجام داد و آموختند كه چگونه از مواد خام موجود در محيط اطراف در جهت حل مشكلات و به اتمام رساندن وظايف استفاده كنند .
يكي از مباني اصلي در طراحي ابزار ، اختصاصي بودن آن است يعني استفاده از ابزار صحيح براي يك كار خاص . استفداه از ابزار تخصص يافته منجر به غلبه انسان ها بر محدوديت هاي طبيعي شان شده است .
ظاهر يك ابزار تحت تاثير بدن انسان ، مواد موجود و در دسترس و كارايي كه بايد انجام شوند ، قرار مي گيرد .
تمام ابزارها  به نوعي باعث بسط و گسترش قابليت هاي جسماني شده و به افزايش سرعت ، قدرت و دقتي كه طبيعت به ما داده است ، كمك مي نمايند .
ابزارها بخش با اهميتي از بقاياي باستان شناسي هستند . بقاياي اين وسايل ، شواهدي براي مطالعه فرهنگ هاي پيشينيان به دست مي دهند . نحوه ساخته شدن و مورد استفاده قرار گرفتن اين ابزارها ، زندگي مردمان گذشته را منعكس مي سازد . فرايند هاي متعددي در سير تكاملي ساخت ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند .
كاهش فرايندي است كه توسط آن يك ابزار از طريق كاهش اندازه يك شيء بزرگتر ساخته مي شود . به طور مثال ، حذف تكه هاي ريز و لايه هاي يك سنگ جهت ساخت يك ابزار تراشنده و يا تيز كردن انتهاي يك چوبدستي جهت ساخت نيزه .
ابزار هاي ساده سنگي كه با اين فرايند ساخته شده اند قدمتي بيش از 6/2 ميليون سال دارند . همچنين ، ابزار سازان در آن دوران ، ابزارهايي از استخوان و شاخ گوزن ساختند . اين ابزار سازان محدود به اندازه ، شكل و ميزان مواد خام در دسترس خود بودند .
تركيب ، اتصال فرايندي است كه به وسيله آن دو يا چند بخش به هم افزوده مي شوند . به طور مثال يك  نيزه نوك تيز .
ابزاري كه با اين فرايند ساخته شده اند قدمتي 150000 ساله دارند . ابزارسازان قادر بودند كه فراتر از محدوديت هاي مواد خام عمل كنند .
فرايند بسيار نزديك با اتصال ، ارتباط دهي است . كه در آن بخش هاي مجزا و جدا از هم در كنار يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند . توسعه و بسط استفاده از اين روش چه بسا داراي نمونه هايي همچون تيرو كمان و هاون و دسته آن باشد .
ابزار حاصله به كاربر خود يك مزيت مكانيكي داده و در افزايش كارآيي وي كمك مي كنند .
دو يا چند بخش كه كار مشابهي را انجام مي دهند ، در فرايندي به نام هم افزايي تشكيل مي شوند . اين فرايند كمك به افزايش كارآ بودن يك ابزار نموده در ضمن آن كه شانس نقص يافتن يا شكستن ابزار را كاهش مي دهد .
مثالهاي هم افزايي تفگ هاي داراي دو لوله و نيزه هاي داراي چندين پيكان مي باشند . تغيير شكل مواد خام كمك به انتقال انسان به اين عصر مدرن نموده است . اين فرايند شامل تغيير ساختار مولكولي مواد خام واقعي ، به طور مثال ، دباغي پوست يا استخراج سنگ معدن مي باشد . اين فرايند باعث افزايش ميزان در دسترس بودن مواد خام و تعداد انتخاب هاي ابزارسازان شده است .
دوران عصر حجر ( 10000 سال قبل از ميلاد – 4000 سال قبل از ميلاد )
انساندهاي اوليه از سنگ هايي كه در دست جا ميگرفتند براي شكستن هيزم و ساخت ابزارها استفاده مي كردند . بعدها دسته هاي چوبي براي راحت تر كردن با اين ابزارها ، به اين ابزارهاي سنگي افزوده شد . ابزار سازان محدود به عدم انعطاف پذيري و شكننده بودن اين مواد بودند .
اعصار مس و برنز ( 4000 سال قبل از ميلاد تا 1000 سال قبل از ميلاد )
انسان ها كشف كردند كه چگونه آتش را براي جدا كردن مس از سنگ ها به كار ببرند . مس ذوب شده جهت ساخت وسايلي با اشكال مختلف به درون قالب هاي سفالي ريخته مي شد كه اين امر منجر به توليد نخستين ابزارهاي فلزي شد .
حدود 1 ، 000 سال بعد ، قلع براي توليد فلزات سخت تر و با استحكام  بيشتر به مس افزوده شد .
فلز تغييري را در طراحي و استفاده از ابزارها ايجاد نمود . ابزارها نازك تر و سبك تر شده و كا با آنها آسانتر شد .
اين ابزارها در امپراطوري مصر مورد استفاده قرار مي گرفتند . كارهاي ظريف تر و دقيق تر را مي شد انجام داد و ابزارهاي جديد تخصص يافته ، توسعه يافتند .
عصر آهن ( 1 ، 000 سال قبل از ميلاد – 400 سال بعد از ميلاد مسيح )
آهن به عنوان ماده خام اصلي جاي مس و برنز را گرفت . آهن كه طول عمر بيشتري داشت ، لبه هاي تيزتري را توليد كرد و امكان انجام كارهاي دقيق تر و ظريف تر را فراهم ساخت . ابزارهاي آهني رومي ها بسيار شبيه به ابزارهاي امروزي است .
دوره قرون وسطايي ( 400 تا 1 ، 500 سال بعد از ميلاد )
اين دوره بسيار راكد بود . ابزارهاي اين دوران شبيه به ابزارهاي توليد شده توسط رومي ها بود و اصلاحات جزيي داشت .
دوره گذر ( 1 ، 100 – 1 ، 700 سال بعد از ميلاد )
در اين دوران ، ساخت ابزار به صورت يك تجارت مستقل در آمد . افراد به همديگر نحوه ساخت ابزارها را آموزش دادند . ابزارها قادر به ايجاد برش ها و نقش هاي دقيق و جزيي و اشكال پيچيده بودند . ابزارهايي براي ايجاد اتصالات و شيار جهت اتصال قطعات چوبي ساخته شدند . فولاد براي لبه هاي اغلب ابزار برنده مورد استفاده قرار مي گرفت .
عصر صنعتي ( سده 1 ، 800 )
در اينجا ما شاهد گذر و تغيير ابزارها از ساخته شدن توسط يك فرد به ساخته شدن در چندين كارگاه و كارخانه هستيم .
توانايي قالب ريزي و به شكل در آوردن آهن به جاي شكل دادن آن به طور دستي توسعه يافت . استاندارد سازي به قطعات امكان داد كه قابل تعويض بوده و ابزارهاي بيشتري براي عموم افراد در دسترس باشند .
دوره ابزار مدرن ( سده 1 ،800 تاكنون )
توسعه ابزارهاي برقي ، ماشينهاي اتوماتيك ، ربوت ها و كامپيوترها .
انواع ابزار دستی:
مؤسسه بهداشت صنعتي امريكا در سال 1996 در راهنماي ابزار دستي به طبقه بندي هاي مختلفي از ابزار دستي اشاره مي كند :
آچارها : براي سفت و شل كردن پيچ ها به كار مي روند .
انبر دست ها : براي خم كردن ، گرفتن يا برش مورد استفاده قرار مي گيرند .
برش دهنده ها ( مثل سيم چين ) : براي برش دادن به كار مي روند .
ابزارهاي نگهدارنده ( گيره ها ) : جهت وارد كردن اثر نيرو و انتقال آن بكار مي روند .
ابزارهاي چكشي يا ضربه اي : براي به حركت در آوردن ، كوبيدن يا به نوسان در آوردن به كار مي روند.
پيچ گوشتي ها : براي پيچاندن پيچ ها مصرف مي شوند .
گيره هاي آهنگري و نجاري : براي نگهداشتن قطعات كار و مواد به كار مي ورند
انبرك ها : براي فشردن ، گرفتن در يك وضعيت خاص يا اتصال دو يا چند قطعه به كار مي روند .
قيچي ها : براي برش هاي كوچك به كار مي روند .
اره ها : براي بريدن يا تقسيم كردن چوب ، استخوان يا فلز به كار مي روند .
دريلها : براي بريدن يا سوراخ كردن ، حفر كردن يا گمانه كردن به كار مي روند
كاردها ( چاقوها ) : براي بريدن مواد به كار مي روند .
آنالیز رابطه اجتماعی:
1.پروسه تولید:
رابطه با تولید کننده – متالوژ(کسی که قطعات را مونتاژ میکند) – طراح قالب – کسی که قطعات را بسته بندی میکند.
2. پروسه استفاده :
(کسی که محصول را خریداری می کند) الزاما آن کسی نیست که از آن استفاده می کند . بنابراین در اینجا باید در نظر گرفته شود که کاربران محصول آنهایی نیستند که آن را خریداری می کنند و شاید خریدار بیشتر به قیمت و زیبایی آن اهمیت می دهد تا راحتی استفاده
3. پروسه بعد از استفاده :
چون معمولا رنده از محصولاتی است که وقتی غیر قابل استفاده می شود (خراب شدن – شکستن  و به طور کلی غیر قابل استفاده شدن و نیز کهنه شدن محصول )دور ریخته میشود . بنابراین افراد مرتبط در این پروسه کارگردان شهرداری و نیز افرادی هستند که در قسمت بازیافت شاغل هستند که در این اینجا قابل بازیافت بودن مواد محصول حائز اهمیت است.


دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل