تحقيق نقش زنان در دفاع

تحقيق نقش زنان در دفاع
تحقيق نقش زنان در دفاع

تحقيق-نقش-زنان-در-دفاعمقدمه :
تاريخ از جنگها و مبارزات زنان نمونه هاي فراواني دارد. هنوز تاريخ هجوم مغول و فعاليت زنان مسلمان و حضور اصيل آنان در صحنه هاي سياسي عصر مشروطيت، جنبش تنباكو و انقلاب اسلامي را فراموش نكرده است و زنان آذربايجاني كه در حملات عثمانيها به تبريز به ياري شوهران و پسران خود مي شتافتند و هر دفعه رشادتهاي كم نظيري از خود نشان مي دادند، زنان ارامنه كه با تركان عثماني مي جنگيدند زماني كه در جنگهاي صدر اسلام و تاريخ اروپا و عهود باستان در هر جاي دنيا دوش به دوش مردان در ميدانهاي كارزار شركت مي جسته اند همه و همه سازنده تاريخ قهرماني هاي زنان جنگاور جهان مي باشد. در اين مقاله اجمالاً از نقش زنان در جنگهاي صدر اسلام و ايران و نظام دفاعي كشورهاي مختلف ذكر شده است .

زنان صدر اسلام :
از جمله وظايف مختلف زنان در جنگهاي صدر اسلام عبارتند از :
الف) آبرساني ب) مداواي مجروحين ج) پرستاري از بيماران د) حمل مجروحين ز) حمل تير ح) تشويق مردان به جنگ ط) آشپزي م) شركت در نبرد در صورت لزوم ن) تعمير وسايل جنگي
نمونه هايي از فعاليت زنان در جنگهاي صدر اسلام
ام ورقه دختر عبداله پسر حارث انصاري زني بود كه پيامبر (ص) بديدار او مي رفت و او را شهيده مي ناميد وي قرآن را گرد آورد و به پيامبر (ص) در جنگ بدر عرض كرد آيا اجازه مي دهي همراه تو بيايم تا مجروحين را مداوا كنم و بيماران را پرستاري نمايم شايد خداوند شهادت را به من هديه كند. حضرت فرمود: خدا شهادت را براي تو فراهم ساخته است و همواره او را شهيده خطاب مي كرد تا اينكه در زمان خلافت عمر، غلام و كنيز ام ورقه، را به قتل رساندند و بشارت رسول اله به او به حقيقت پيوست.
اميّه دختر قيس فرزند ابي صلت غفاري مي گويد : با عده اي از زنان قبيله غفّار به نزد پيامبر رسيده عرض كرديم مي خواهيم به همراه تو در اين مسير (خيبر) باشيم تا مجروحين را مداوا كرده و مسلمين را به اندازه توانايي خود ياري دهيم پيامبر (ص) فرمود : ببركت خداوند (بيائيد) . پس از فتح خيبر از غنايم بين ما تقسيم كرده و اين گردنبندي كه در گردن من است به من داد كه به خدا قسم هيچگاه از من دور نمي شود و اين گردنبند در گردن او بود تا اينكه فوت كرد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل